Miljö

I företagets miljöarbete följer vi och inspireras av standarden ISO 14001 och arbetar aktivt för att följa de riktlinjer som där anges.

Kommunpoolen tar miljön på allvar och anser det viktigt att alla inom företaget aktivt arbetar för att förbättra miljön. Företagets miljöpolicy gör att varje individ har de riktlinjer som krävs för att enklare kunna arbeta mot ett bättre klimat, för alla.