Kommunpoolen är ett bemanningsföretag som är inriktad mot verksamheter inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård, socialtjänst, fastighetsbranschen och administration. Vi tillhandahåller personal i alla kommuner i Västsverige. Visionen är att alltid kunna erbjuda personal med rätt kompetens till våra kunder. Kommunpoolens bolagsnämn är Skola2025 AB.

Välkomna att kontakta oss på 031- 16 62 08 eller info@kommunpoolen.se för mer information.

 

Skola2025 AB äger också Lärarpoolen, som tillgodoser pedagoger till förskolor, grundskolor, särskolor, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildningar runt om i landet.


lararpoolen logo2